Tag: ตา รา คะแนน พ รี -หนังสือเวียน กรม อุทยาน

กกต.เปิดข้อกฎหมายโทษหนัก! ปมแกล้งผู้สมัคร ส.ส. ไม่ให้มีการประกาศรับรอง

วันที่ 19 มิถุนายน เพจเฟซบุ๊กสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เผยแพร่อินโฟกราฟฟิกให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง กรณีแกล้งผู้สมัคร ส.ส. ไม่ให้มีการประกาศผลการเลือกตั้งจะมีผลอย่างไร ?

โดยระบุรายละเอียดว่า ผู้ใดกระทำการอันเป็นเท็จเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าผู้สมัครผู้ใดกร…