วิเคราะห์ “ภาษีเดินทางออกนอกประเทศ” กระทบโรงแรม-สายการบิน หรือไม่-

กรณี กรมสรรพากร เตรียมเก็บ “ภาษีเดินทางออกนอกราชอาณาจักร” (ไทย) กับผู้ที่มีสัญชาติไทยและคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ซึ่งเมื่อเดินทางออกนอกราชอาณาจักร จะต้องเสียภาษีครั้งละ 1,000 บาทต่อคน สำหรับการเดินทางโดยเครื่องบินโดยสารไปต่างประเทศ และคนละ 500 บาท เมื่อเดินทางด้วยรถยนต์ หรือเรือ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้ให้กับรัฐบาล และป้องกันไม่ให้คนไทยนำเงินตราต่างประเทศออกนอกราชอาณาจักรเกินสมควร

รวมถึงเพื่อรักษาดุลการชำระเงินของประเทศ ซึ่ง กรมสรรพากร อยู่ระหว่างเปิดรับฟังความคิดเห็นทางเว็บไซต์ วันที่ 3 – 17 พ.ค. 2566

ด้านฝ่ายวิจัย บล.เอเซียพลัส ระบุว่า การจัดเก็บภาษีเดินทางออกนอกราชอาณาจักร ตามแผนเป็นการจัดเก็บเฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทยและต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในไทย ทำให้ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางเข้าไทยของนักท่องเที่ยวต่างชาติ จึงไม่กระทบต่อหุ้นในกลุ่มโรงแรม

ขณะที่กลุ่มการบิน ประเมินว่ามีผลต่อการตัดสินใจเดินทางออกนอกประเทศของนักท่องเที่ยวไทยช่วงแรก แต่คาดว่าจะสามารถปรับตัวได้ ซึ่งจะสะท้อนจากค่าใช้จ่ายภาษีคิดเป็นสัดส่วนราว 2 – 3% ของค่าใช้จ่ายต่อทริปของคนไทย ซึ่งถือว่าไม่สูงมาก

สรรพากรยืนยัน ! ยังไม่มีการจัดเก็บภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร

รัฐบาลปลื้ม จัดเก็บภาษี ปี 66 ไตรมาสแรก เกินเป้ากว่า 6 หมื่นล้าน

ซึ่งจากข้อมูล กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปี 2562 นักท่องเที่ยวไทยเดินทางออกนอกประเทศผ่านทุกช่องทาง อยู่ที่ 10.4 ล้านคน ขณะที่ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ราว 30,000 บาทต่อทริป แบ่งเป็นวันพักเฉลี่ย 6 วัน และค่าใช้จ่ายต่อวันเฉลี่ย 5,000 บาทต่อวัน

ทั้งนี้ ภาษีดังกล่าวอยู่ในช่วงรับฟังความเห็น ยังต้องติดตามโอกาสเกิดขึ้นต่อไป โดยเฉพาะเสียงคัดค้านต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง อย่าง บริษัททัวร์ หรือ สายการบินคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

 วิเคราะห์ “ภาษีเดินทางออกนอกประเทศ” กระทบโรงแรม-สายการบิน หรือไม่-